Geert Van Hertum is een professioneel fotograaf gericht op interieur-, architectuur- en vastgoedfotografie, wonend in, en werkend vanuit Antwerpen, België.


Geert Van Hertum is a professional photographer focusing on interior-, architectural and real estate photography, living in, and working from Antwerp, Belgium.

Voor vragen, contacteer me via
For inquiries, contact me on