Geert Van Hertum is een professioneel fotograaf gericht op interieur- en architectuurfotografie, wonend in, en werkend vanuit Antwerpen, België.

Geert Van Hertum is a professional photographer focusing on interior- and architectural photography, living in, and working from Antwerp, Belgium.


For inquiries, contact me on